Závod začíná:

  • registrací jezdce; od ročníku 2020 bude na jednotlivé závody spuštěna registrace po internetu. Závodník, který se bude registrovat až v místě závodu zaplatí ke startovnému 50 Kč manipulační poplatek.
  • zaplacením startovného, jehož výši stanovuje pořadatel (platba při podpisu prohlášení o odpovědnosti závodníka na místě závodu)
  • podpisem prohlášení o odpovědnosti závodníka. 

Před započetím povinných tréninků je vždy povinná rozprava pro všechny jezdce. Pokud jezdec nebude přítomen nebo nebude omluven zástupcem, může ho pořadatel za neúčast při rozpravě nebo tréninku ze závodu vyloučit. Na rozpravě, ve které se projednává bezpečnost či nějaké záludnosti tratě a hlavně organizační záležitosti, je organizátor povinen jezdcům na připomínky odpovědět. Pokud bude na trati nějaký nebezpečný úsek nebo nesrovnalost při organizaci, mohou se jezdci obrátit na vedení SFC a pořadatele jednotlivých závodů. 
Vedení SFC se skládá z hlavního komisaře „Zicha Petra“ a členy jsou zástupci organizátorů jednotlivých závodů.
Hlas za pořadatele má vždy jenom jeden pořadatel. Jeho hlas má stejnou váhu.
Dohodu vedení respektuje hlavní pořadatel SFC a vynese výrok, který je organizátor závodu povinen respektovat.

Start:

  • Start se provádí vždy startovacím zařízením, se kterým se mohou jezdci seznámit při rozpravě a při tréninku si jej jezdci mohou vyzkoušet.
  • Motocykl při startovní proceduře 15 s. a 5 s. nesmí popojíždět a za dvojí nevhodné startování může být jezdec z rozjížďky vyloučen.
  • Po skončení jednotlivých jízd je organizátor povinen vystavit výsledky jízd.

Závod:

  • Systém jízd se na jednotlivých závodech může lišit.
  • Na trati, kde je velká propustnost jezdců, se může startovat v jednotlivých kategoriích hromadně.
  • Řazení na start 1. jízdy se provádí losem, nebo podle výsledků v SFC, nebo jak rozhodne pořadatel.
  • Potom se jezdci do dalších rozjížděk řadí v pořadí, ve kterém dokončily předchozí jízdu.
  • Celkem se v takovémto případě jedou 3 rozjížďky o délce trvání 10 min. nebo počtem kol tomu odpovídajících, po kterých následuje sečtení a vyhlášení výsledků.
  • Na tratích s menší propustností je systém jízd rozdělen losem podle počtu přihlášených do skupin a každý jezdec pojede 3 rozjížďky o délce trvání minimálně 10 min. nebo počtem kol tomu odpovídajících.

Bodování:

Body do SFC se udělují podle tohoto klíče:
1.místo – 10 b.
2.místo – 9 b.
3.místo – 8 b.
atd.
10.místo – 1 b

Protest:

Protest se podává řediteli závodu, který je na rozpravě představen a podává se do 15 min. po skončení poslední jízdy toho dne v ceně 200 Kč.

Kategorie:

Kategorie zařazené do Slováckého Fechtl Cupu 2019:

  • Jawa 50 Klasik
  • Jawa 50 Speciál
  • Jawa 50 Ořežplech 
  • Pitbike
(pořadatel má právo na vypsání dalších kategorií – Junior, Veterán, …)

Pořádání závodů:

Pořadí závodů je na jednotlivých pořadatelích závodů SFC, které kategorie na svých závodech vypíší.

Výsledky:

Za umístění v jednotlivých závodech SFC jsou jezdcům přidělovány body, které jsou započítávány do celkového pořadí. Na posledním závodě dojde k vyhlášení celkového pořadí.

Startovní čísla:

Každý závodník je povinen mít na motocyklu startovní číslo – bílá, stříbrná, zlatá nebo žlutá podložka a čitelné číslo, velikost číslic min. 15 cm a tloušťka písma min. 2,5 cm. Pokud nebude číslo čitelné, přidělí pořadatel vlastní. Jezdci si mohou startovní čísla zamluvit předem přihláškou u pořadatele. Startovní číslo může být maximálně dvoumístné!

Povinná výstroj:

  • motocyklová přilba
  • brýle
  • dlouhé kalhoty
  • dlouhé rukávy
  • rukavice
  • pevné boty (ne sandály apod.)