Pravidla Slováckého Fecht Cupu

Organizace:

Závod začíná:

   • registrací jezdce; od ročníku 2020 bude na jednotlivé závody spuštěna registrace po internetu. Závodník, který se bude registrovat až v místě závodu zaplatí ke startovnému 50 Kč manipulační poplatek.
   • zaplacením startovného, jehož výši stanovuje pořadatel (platba při podpisu prohlášení o odpovědnosti závodníka na místě závodu)
   • podpisem prohlášení o odpovědnosti závodníka. 

Před započetím povinných tréninků je vždy povinná rozprava pro všechny jezdce. Pokud jezdec nebude přítomen nebo nebude omluven zástupcem, může ho pořadatel za neúčast při rozpravě nebo tréninku ze závodu vyloučit. Na rozpravě, ve které se projednává bezpečnost či nějaké záludnosti tratě a hlavně organizační záležitosti, je organizátor povinen jezdcům na připomínky odpovědět. Pokud bude na trati nějaký nebezpečný úsek nebo nesrovnalost při organizaci, mohou se jezdci obrátit na vedení SFC a pořadatele jednotlivých závodů. 
Vedení SFC se skládá z hlavního komisaře „Zicha Petra“ a členy jsou zástupci organizátorů jednotlivých závodů.
Hlas za pořadatele má vždy jenom jeden pořadatel. Jeho hlas má stejnou váhu.
Dohodu vedení respektuje hlavní pořadatel SFC a vynese výrok, který je organizátor závodu povinen respektovat.

Start:

   • Start se provádí vždy startovacím zařízením, se kterým se mohou jezdci seznámit při rozpravě a při tréninku si jej jezdci mohou vyzkoušet.
   • Motocykl při startovní proceduře 15 s. a 5 s. nesmí popojíždět a za dvojí nevhodné startování může být jezdec z rozjížďky vyloučen.
   • Po skončení jednotlivých jízd je organizátor povinen vystavit výsledky jízd.

Závod:

   • Systém jízd se na jednotlivých závodech může lišit.
   • Na trati, kde je velká propustnost jezdců, se může startovat v jednotlivých kategoriích hromadně.
   • Řazení na start 1. jízdy se provádí losem, nebo podle výsledků v SFC, nebo jak rozhodne pořadatel.
   • Potom se jezdci do dalších rozjížděk řadí v pořadí, ve kterém dokončily předchozí jízdu.
   • Celkem se v takovémto případě jedou 3 rozjížďky o délce trvání 10 min. nebo počtem kol tomu odpovídajících, po kterých následuje sečtení a vyhlášení výsledků.
   • Na tratích s menší propustností je systém jízd rozdělen losem podle počtu přihlášených do skupin a každý jezdec pojede 3 rozjížďky o délce trvání minimálně 10 min. nebo počtem kol tomu odpovídajících.

Bodování:

Body do SFC se udělují podle tohoto klíče:
1.místo – 10 b.
2.místo – 9 b.
3.místo – 8 b.
atd.
10.místo – 1 b

Protest:

Protest se podává řediteli závodu, který je na rozpravě představen a podává se do 15 min. po skončení poslední jízdy toho dne v ceně 200 Kč.

Kategorie:

Kategorie zařazené do Slováckého Fechtl Cupu 2019:

   • Jawa 50 Klasik
   • Jawa 50 Speciál
   • Jawa 50 Ořežplech 
   • Pitbike
(pořadatel má právo na vypsání dalších kategorií – Junior, Veterán, …)

Pořádání závodů:

Pořadí závodů je na jednotlivých pořadatelích závodů SFC, které kategorie na svých závodech vypíší.

Výsledky:

Za umístění v jednotlivých závodech SFC jsou jezdcům přidělovány body, které jsou započítávány do celkového pořadí. Na posledním závodě dojde k vyhlášení celkového pořadí.

Startovní čísla:

Každý závodník je povinen mít na motocyklu startovní číslo – bílá, stříbrná, zlatá nebo žlutá podložka a čitelné číslo, velikost číslic min. 15 cm a tloušťka písma min. 2,5 cm. Pokud nebude číslo čitelné, přidělí pořadatel vlastní. Jezdci si mohou startovní čísla zamluvit předem přihláškou u pořadatele. Startovní číslo může být maximálně dvoumístné!

Povinná výstroj:

   • motocyklová přilba
   • brýle
   • dlouhé kalhoty
   • dlouhé rukávy
   • rukavice
   • pevné boty (ne sandály apod.)

Technická pravidla:

Kategorie Jawa50 Klasik:

Motor: 
 • Jawa 50 – 05/20/21/23
 • Vrtání max 40mm,
 • píst musí být dvoukroužkový
 • kroužky litinové
 • válec originál bez úprav
 • zapalování originál
 • výfuk bez úprav,pouze může být ohnut rozřezáním nebo vytočením směrem vzhůru (vzor Ořechov)
 • primární převod nezměněn
 • filtr libovolný
 • Karburátor musí být originální
 • Polské válce jsou tolerovány při dodržení rozměrů dle pravidel
Rám:
 • Rám musí být původní
 • Výztuha mezi krkem a sedlem povolena
 • Zesílení brýlí a kříže povoleno
 • Nádrž může být přesunuta před sedlo
 • Použití drapáků povoleno,
 • Plechy můžou být odmontovány
 • Zadní rozeta originál – 55 zubů. díry povoleny.
 • Zadní tlumiče z origo typu 05-20-21-23. Budou tolerovány repliky, ale pouze bez nastavení výšky!!!!!!
 • Co není povoleno, je zakázáno!!!
Předepsané rozměry kanálů ve válci:
 • Výfukový kanál:od hrany válce po hranu výfukového kanálu je min. rozměr 29,0.-tolerance 0,1 mm – to znamená že za rozměr 28,8 mm je závodník ze závodu vyloučen
 • Přefukový kanál od hrany válce budou mít min rozměr 35,5 mm – tolerance 0,1 mm-to znamenána že za rozměr 35,35 je závodník ze závodu vyřazen
 • Sací kanál od hrany válce je min rozměr 55 mm- tolerance 0,1 mm. Konec sacího kanálu bude mít max. rozměr 68 mm+tolerance 0,1 mm
 • Výfuk musí být demontovatelný a bude podléhat závěrečné kontrole, to znamená, že nebude tlumící část obsahovat žádná přidané dírky a pod, Koleno výfuku bude také standardního tvaru. Žádná část tlumiče výfuku nesmí být demontována
 • Celková délka obalu válce je 82 mm + 3 mm přesah vložky před válcem tolerance je 0,2mm
 • Co není povoleno, je zakázáno!!!

Po skončení závodu se první tři přihlásí u pořadatele ke kontrole odmontování hlavy válce, kontrole zapalování a primárního převodu a výfuku, Kdo se kontrole vyhne bude ze závodu i z následujících závodů SFC vyloučen!!!

Jawa50 OŘEŽPLECH

Jawa Pionýr 05, 20/21, Jawa 23 Mustang
 • Maximální povolený objem motoru odpovídá osmému továrnímu výbrusu tj. vrtání průměr 40mm, zdvih 44 mm
 • Překročení kterékoliv z těchto hodnot není povoleno
Rám a podvozek:
 • Rám je původní, může být zesílen použitím výztuh
 • Rovněž mohou být upraveny či přemístěny držáky pérování. Úpravy mohou být provedeny svařováním či šroubovými spoji
 • Bezpodmínečně musí být zachován původní systém uložení zadní kyvné vidlice v rámu, kde však pryžové silentbloky mohou být nahrazeny kluznými pouzdry nebo ložisky
 • Zadní vidlice a její pružící elementy mohou být libovolné
 • Přední vidlice a její pružící elementy mohou být libovolné. Je však vysloveně pozici sloupku řízení k základní rámové trubce (úhel řízení)
 • Je povoleno měnit segment úchytů trubek vidlice (horní a dolní brýle)
 • Kola musí být původního typu teda 16
 • brzdy originál
 • Pneumatiky mohou být libovolné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak dále nebezpečně upravovány
 • Kapoty, sedalo, řidítka, ovládací páčky brzd, spojky a řadicího mechanizmu mohou být libovolné
 • Palivová nádrž je libovolná, ale musí být schváleného typu a musí být opatřena patřičným standardním uzávěrem
Motor:
 • Válec musí být původní, zvenčí neupravený, vnitřní úpravy na něm mohou být provedeny pouze odebíráním materiálu  ve vložce a v obalu
 • Válec je možné zkrátit na rozměr pístu, max o 3 mm. Jeho časování je libovolné. Je zakázáno použití jiné než litinové vložky
 • Je vysloveně zakázáno zvětšování, navařování a jiné úpravy chladicích žeber hlavy a válce
 • Rozteč svorníků se nesmí měnit
 • Rozvod sání pouze pístem
 • Hlava válce: Z originálního typu 0,5-20-21-23, nesmí se upravovat zvenčí, je povolena úprava spalovacího prostoru
 • Píst: Volný, ale jeho průměr nesmí být větší než 40 mm,pístní čep prům, 14,1 mm nebo 14 mm
 • Zapalování: Povoleno libovolné zapalování 
 • Klikovka musí pocházet z původního typu,0,5-20-21-23, může být upravena na průměru
Převodové ústrojí:
 • Převodovka musí být 3 stupňová, libovolný převod
 • Spojka muže byt libovolná, musí být pod origo víkem. Je povoleno použít jiné převodové poměry sekundárního převodu či primárního (jiný počet zubů), kryt sekundárního řetězu nemusí být namontován
Karburátor:
 • Karburátor musí být původní značky a typu
 • Rovněž originální musí být jeho připojení na válec motoru a systém sání
 • Může být osazen jinými tryskami a změněn průměr difuzoru
 • Je možno použít libovolný vzduchový filtr
Výfuk:
 • Může být použito libovolného výfuku
 • Hlavní technický komisař rozhodne o zařazení do klasifikační kategorie a o připuštění k závodu (určitá tolerance !!!)
 • Proti jeho rozhodnutí není odvolání !!!!!

Po skončení závodu se první tři přihlásí u pořadatele ke kontrole odmontování hlavy válce, kontrole zapalování a primárního převodu a výfuku, Kdo se kontrole vyhne, bude ze závodu i z následujících závodů SFC vyloučen!!!

Kategorie Jawa50 Speciál:

Motor: 
 • Zdvih originál 44mm
 • Rozteč šteftů válce originální
 • Vrtání max. 40mm
 • Obal válce musí pocházet z pionýra – různé návarky, klapky, žebrování povoleno
 • Vícekvaltové převodovky povoleny
 • Spojka libovolná
 • Hlava libovolná
 • Originální kartery, návarky a klapkové sání do klikové skříně povoleno.
Rám:
 • Libovolná konstrukce bez ostrých a nebezpečných hran. Co není povoleno je zakázáno.
 • Rám se během závodu nesmí měnit. Měnit se smí pouze odnímatelné části např. motor, atd.

Po skončení závodu se první tři přihlásí u pořadatele ke kontrole odmontování hlavy válce, kontrole zapalování a primárního převodu a výfuku, Kdo se kontrole vyhne, bude ze závodu i z následujících závodů SFC vyloučen!!!